Hvem er vi?

Iben

Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder på Århus Universitetshospital i Skejby på en blandet barsels- og pædiatrisk afdeling.

Jeg har taget "Opdrætteruddannelsen" samt "Overbygningen i genetik og jura" gennem Dansk Kennel Klub, desuden har jeg taget "DKK´s basiskursus".
Jeg har løbende holdt mig opdateret gennem kurser og foredrag.

Det er mig der går til træning med vores collier, mest rally men også agility i perioder, og da jeg er på nedsat tid, har jeg også meget tid til at gå lange ture ved skov og strand.

I efteråret 2013 blev jeg, af Dansk Collie Klub, opfordret til, at starte et lydigheds- og aktivitetsudvalg i Jylland, da der var meget få aktiviteter herovre, så sådan startede LAU vest.
Jeg har været meget glad for arbejdet i LAU, og vi har fået rigtig mange spændende arrangementer op at stå i det jyske og det fynske, til glæde for mange collieejere. Det drejer sig om alt fra soigneringkurser, rallytræning, gåture, fri-ved-fod kurser, vildtsporkurser, hyrdekurser, filmaftener og meget mere.

I 2017 valgte jeg at stille op til bestyrelsesvalget i 
Dansk Collie Klub,
og jeg var så heldig, at jeg blev valgt ind for en 2 årig periode, i de to år besad jeg posten som sekretær.
I 2019 blev jeg genvalgt til bestyrelsen og blev nu valgt som formand for Dansk Collie Klub.
Jeg har siddet som formand for Dansk Collie Klub i knap 2 år, og valgte så at gå af i 2020 for at overlade pladsen til nogle nye.
Samtidig forlod jeg Aktivitetsudvalget/LAU, da jeg havde siddet der i 7 år og trængte til en pause.

Jeg har forsøgt at bruge min plads i bestyrelsen, til at arbejde for den race jeg elsker og for klubbens medlemmer.
Jeg har forsøgt at bidrage med at gøre klubben til en klub for alle med interesse for collien, både dem der har en familiehund, dem der vil udstille, og dem der vil ud og konkurrere på lydigheds-, rally- og agilitybanerne.
Jeg kan kun opfordre folk til at melde sig ind i klubben og støtte op omkring det arbejde der gøres for racerne.

Knud

Jeg er uddannet civilinginiør og er ansat hos EDB-gruppen (EG), hvorjeg arbejder som it konsulent og programmør.

Jeg arbejder som oftest hjemmefra, så jeg har masser af tid sammen med hundene, og de er sjældent alene hjemme.
Jeg går flere ture om dagen med collierne, vi har alle godt af motionen og nyder at komme ud i naturen.